Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Νίκες του Στράτωνος στο Kick Boxing.


Open Championship (17/3/2019) -Ολυμπιακό Στάδιο Πυγμαχίας Περιστερίου.
Ο Σύλλογός μας έδωσε το παρόν με τα εξής αποτελέσματα:
4 Χρυσά- 5 Αργυρά -4 Χάλκινα και 5 δυνατές συμμετοχές.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας για την απόδοσή τους!!!

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Βραχιονοκερκιδικός μυς


Ο βραχιονοκερκιδικός μυς εκτείνεται κατά μήκος του κερκιδικού χείλους του πήχεως, τον οποίο και σχηματίζει.
Εκφύεται από κάτω τριτημόριο του έξω χείλους του βραχιονίου οστού, καθώς και από το έξω διάφραγμα και καταλήγει σε πλατύ τένοντα.
Καταφύεται στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδος. Ο τένων του βραχιονοκερκιδικού μυός σχηματίζει με τον τένοντα του κερκιδικού καμπτήρος του καρπού, την αύλακα του σφυγμού, μέσα σε αυτήν πορεύεται και ψηλαφίζεται η κερκιδική αρτηρία.
Κάτωθι του βραχιονοκερκιδικού μυός πορεύεται το κερκιδικό νεύρο (επιπολής -επιφανειακός κλάδος) και η κερκιδική αρτηρία. Μαζί με τον στρογγύλο πρηνιστή σχηματίζουν τον αγκωνιαίο βόθρο ή τρίγωνο.
Ο μυς αυτός είναι ανεπτυγμένος στους αθλητές ενοργάνου γυμναστικής, παλαιστές, αρσιβαρίστες, ξιφομάχους και δισκοβόλους. Διαγράφεται έντονα κατά μήκος του κερκιδικού χείλους του πήχεως, κυρίως προς την εξωτερική πλευρά του αγκώνος.
Νευρούται από το κερκιδικό νεύρο.
Τι κάνει: κάμπτει τον πήχη προς τον βραχίονα.

Πρόσθιος βραχιόνιος μυς


Ο πρόσθιος βραχιόνιος μυς βρίσκεται στην εν τω βάθει στιβάδα των μυών του βραχίονος. Εκφύεται:
1.      από δεξιά και αριστερά με δύο οδοντώματα από το δελτοειδές σώμα
2.      από το κάτω ημιμόριο της έσω και έξω επιφάνειας του βραχιονίου οστού
3.      από το έσω και έξω μεσομύιο διάφραγμα.
Φέρεται προς τα κάτω μπροστά από την διάρθρωση του αγκώνα και τελειώνει σε ένα πλατύ τένοντα που καταφύεται στο ωλένιο όγκωμα. Νευρούται από το μυοδερματικό νεύρο.
Τι κάνει: κάμπτει τον πήχη προς τον βραχίονα.

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Κορακοβραχιόνιος μυς


Ο κορακοβραχιόνιος μυς ανήκει στους μύες του βραχίονος. Εκφύεται από την κορακοειδή απόφυση και καταφύεται στο μέσον της έσω επιφάνειας του βραχιονίου. Νευρούται από το μυοδερματικό νεύρο.
Τι κάνει: κάμπτει τον βραχίονα.

Υποπλάτιος μυς


Ο υποπλάτιος μυς βρίσκεται στην ωμοπλάτη. Εκφύεται από τον υποπλάτιο βόθρο της ωμοπλάτης και καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, νευρώνεται από το άνω και κάτω υποπλάτιο νεύρο 
Τι κάνει: εκτελεί έσω στροφή του βραχιονίου.
Επομένως σε ρήξη του τένοντά του χάνεται η ικανότητα έσω στροφής.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Figters Αθανασόπουλος (10/2/2019).


Προπονητικό sparring στους Fighters Αθανασόπουλος 10-2-2019.
Ο Σύλλογος συμμετείχε με 22 αθλητές!
Συγχαρητήρια για την απόδοση των παιδιών!!!
Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους....

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς


Ο κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς είναι ατρακτοειδής.
Εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση. Προς τα κάτω σχίζεται σε τέσσερις τένοντες για τον 2ο -5ο δάκτυλο που περνούν κάτω από τον ραχιαίο σύνδεσμο του καρπού. Ενώνονται με τους τένοντες των ελμινθοειδών και μεσοστέων μυών, αποπλατύνονται και σχηματίζουν την ραχιαία απονεύρωση.
Η απονεύρωση αυτή διαιρείται σε 3 ταινίες, από τις οποίες η μέση καταφύεται στην βάση της δεύτερης φάλαγγας, οι δε πλάγιες καλύπτουν από τα πλάγια την 1η μεταφαλαγγική διάρθρωση. Στην συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν ταινία.
Καταφύεται στην βάση της ονυχοφόρου φάλαγγος και νευρώνεται από το κερκιδικό νεύρο.
Τι κάνει: εκτείνει τους δακτύλους (από το 2ο ως το 5ο) και το άκρο χέρι και συγχρόνως τους απάγει μεταξύ τους.