Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Κορακοβραχιόνιος μυς


Ο κορακοβραχιόνιος μυς ανήκει στους μύες του βραχίονος. Εκφύεται από την κορακοειδή απόφυση και καταφύεται στο μέσον της έσω επιφάνειας του βραχιονίου. Νευρούται από το μυοδερματικό νεύρο.
Τι κάνει: κάμπτει τον βραχίονα.

Υποπλάτιος μυς


Ο υποπλάτιος μυς βρίσκεται στην ωμοπλάτη. Εκφύεται από τον υποπλάτιο βόθρο της ωμοπλάτης και καταφύεται στο έλασσον βραχιόνιο όγκωμα, νευρώνεται από το άνω και κάτω υποπλάτιο νεύρο 
Τι κάνει: εκτελεί έσω στροφή του βραχιονίου.
Επομένως σε ρήξη του τένοντά του χάνεται η ικανότητα έσω στροφής.

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Figters Αθανασόπουλος (10/2/2019).


Προπονητικό sparring στους Fighters Αθανασόπουλος 10-2-2019.
Ο Σύλλογος συμμετείχε με 22 αθλητές!
Συγχαρητήρια για την απόδοση των παιδιών!!!
Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους....

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς


Ο κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς είναι ατρακτοειδής.
Εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση. Προς τα κάτω σχίζεται σε τέσσερις τένοντες για τον 2ο -5ο δάκτυλο που περνούν κάτω από τον ραχιαίο σύνδεσμο του καρπού. Ενώνονται με τους τένοντες των ελμινθοειδών και μεσοστέων μυών, αποπλατύνονται και σχηματίζουν την ραχιαία απονεύρωση.
Η απονεύρωση αυτή διαιρείται σε 3 ταινίες, από τις οποίες η μέση καταφύεται στην βάση της δεύτερης φάλαγγας, οι δε πλάγιες καλύπτουν από τα πλάγια την 1η μεταφαλαγγική διάρθρωση. Στην συνέχεια ενώνονται και σχηματίζουν ταινία.
Καταφύεται στην βάση της ονυχοφόρου φάλαγγος και νευρώνεται από το κερκιδικό νεύρο.
Τι κάνει: εκτείνει τους δακτύλους (από το 2ο ως το 5ο) και το άκρο χέρι και συγχρόνως τους απάγει μεταξύ τους.

Ωλένιος εκτείνων τον καρπό μυς


Ο  ωλένιος εκτείνων τον καρπό μυς είναι ατρακτοειδής στο ωλένιο χείλος της ραχιαίας επιφάνειας του πήχεως προς τα μέσα του ιδίου εκτείνοντος τον μικρό δάκτυλο μυν.
Εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση. Προς τα κάτω ο μυς πορεύεται μέσα σε οστεοϊνώδη σωλήνα που σχηματίζεται από την οπίσθα επιφάνεια της ωλένης και περιτονίας του πήχεως. Καταλήγει σε τένοντα που περνάει τον ραχιαίο σύνδεσμο του χεριού.
Καταφύεται στην βάση του πέμπτου μετακαρπίου και νευρώνεται από το κερκιδικό νεύρο.
Τι κάνει: εκτείνει το χέρι και το φέρνει προς τα μέσα.

Ωλένιος καμπτήρ του καρπού μυς


 Ο ωλένιος καμπτήρ του καρπού μυς εμφανίζει δύο κεφαλές: 1) την βραχιόνια και 2) την ωλένια που ενώνονται με ένα τενόντιο τόξο. Εκτείνεται κατά μήκος του ωλένιου χείλους του πήχεως.
Εκφύεται η βραχιόνια κεφαλή από την παρατροχίλια απόφυση και η ωλένια κεφαλή από το ωλέκρανο.
Οι δύο εκφυτικές κεφαλές του μυός ενώνονται σε τενόντιο τόξο. Κάτω από το τενόντιο τόξο βρίσκεται η αύλακα του ωλενίου νεύρου για το ομώνυμο νεύρο και η οπίσθια παλίνδρομη αρτηρία. Ο μυς καταλήγει σε τένοντα που έχει.
Καταφύεται στο πισοειδές οστούν και νευρώνεται στο ωλένιο νεύρο.
Τι κάνει: κάμπτει παλαμιαία και ωλένια το άκρο χέρι.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

Αγκωνιαίος μυς.


Ο αγκωνιαίος μυς παριστάνει την συνέχεια της έσω κεφαλής του τρικεφάλου βραχιονίου μυός. Εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση και από τον αρθρικό θύλακο της βραχιονοκερκιδικής διάρθρωσης. Φέρεται λοξά προς τα έσω και κάτω. Καταφύεται στην έξω επιφάνεια του ωλεκράνου. Κάτω από τον αγκωνιαίο πορεύονται τα μεσόστεα παλίνδρομα αγγεία.
Τι κάνει: εκτείνει τον πήχη και έλκει τον αρθρικό θύλακο της βραχιονοκερκιδικής διάρθωσης.
Νευρώνεται από το κερκιδικό νεύρο.