Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ποιες είναι οι γραμμωτές μυϊκές ίνες.

1.      Γενικά
Ο σκελετικός μυς αποτελείται από τα μυϊκά κύτταρα, τις γραμμωτές μυϊκές ίνες που ονομάζονται έτσι διότι εμφανίζουν εγκάρσια γράμμωση.
Οι γραμμωτές μυϊκές ίνες είναι πολυπύρηνα κύτταρα που διατρέχουν όλο το μήκος του μυός. Το κυτταρόπλασμά τους λέγεται σαρκόπλασμα και η μεμβράνη τους σαρκείλημμα. Η κάθε μυϊκή ίνα περιέχει έναν μεγάλο αριθμό μυϊκών ινιδίων.
Τα μυϊκά ινίδια αποτελούνται από τα μυϊκά νημάτια. Κάθε μυϊκό ινίδιο περιέχει περίπου 3.000 νημάτια ακτίνης και 1.500 νημάτια μυοσίνης, τα οποία παίζουν τον κύριο ρόλο στην μυϊκή συστολή. Όλα αυτά τα νημάτια είναι παράλληλα μεταξύ τους, με ειδική διάταξη, ώστε να εισέρχονται το ένα μέσα στο άλλο και να σχηματίζουν αλλεπάλληλες σκοτεινές και φωτεινές ζώνες που δημιουργούν στην μυϊκή ίνα εγκάρσια γράμμωση.
 
Δομή μυϊκής ίνας. 
2.      Η συσταλτή συσκευή
Πρόκειται για την στοιχειώδη συσταλτή μονάδα της μυϊκής ίνας, το σαρκομέριο που αποτελείται από νημάτια ακτίνης και μυοσίνης.

Α. Νημάτια ακτίνης ή λεπτά νημάτια
Τα λεπτά νημάτια συνδέονται στα άκρα του σαρκομερίου, στις γραμμές Ζ και αποτελούνται από τις πρωτεΐνες ακτίνη, τροπομυοσίνη και τροπονίνη.
Η ακτίνη είναι μια σφαιρική πρωτεΐνη (G –ακτίνη), η οποία πολυμερίζεται και σχηματίζει μια άλυσο (F –ακτίνη). Το νημάτιο της ακτίνης περιέχει δύο έλικες F –ακτίνης. Επάνω σε κάθε μόριο G –ακτίνης βρίσκεται ενσωματωμένο από ένα μόριο ADP. Οι θέσεις αυτές της ενσωματώσεως του ADP θεωρείται ότι είναι οι ενεργές θέσεις συνδέσεως της ακτίνης με τις κεφαλές της μυοσίνης.
Η τροπομυοσίνη σχηματίζει κι αυτή δύο έλικες που περιβάλλουν την διπλή έλικα της ακτίνης και στην κατάσταση χαλάσεως του μυός καλύπτει τις ενεργές θέσεις συνδέσεως της ακτίνης με την μυοσίνη.
Η τροπονίνη είναι μια σφαρική πρωτεΐνη που αποτελείται από τρεις υπομονάδες. Η μια συνδέεται με την ακτίνη, η άλλη με την τροπομυοσίνη και η τρίτη εμφανίζει μεγάλη ικανότητα συνδέσεως με Ca++.   
Β. Νημάτια μυοσίνης ή παχέα νημάτια.
Τα νημάτια αυτά σχηματίζονται από μυοσίνη, η οποία αποτελείται από 6 πολυπεπτιδικές αλύσους, 2 βαριές και 4 ελαφριές. Οι 2 βαριές περιελίσσονται η μία γύρω από την άλλη και σχηματίζουν επιμήκη διπλή έλικα. Οι ελαφριές βρίσκονται στην άκρη της αυτής της έλικας και συνδυαζόμενες με τα άκρα των βαρέων αλύσων σχηματίζουν 2 σφαρικές κεφαλές, όπου ευρίσκονται η ΑΤΑάση και οι θέσεις της ακτίνης.
Η μυοσίνη διασπάται με το ένζυμο θρυψίνη σε ελαφριά και βαριά μερομυοσίνη και η βαριά μερομυοσίνη διασπάται από την παπαΐνη σε 2 τμήματα, την κεφαλή και τον λαιμό. Το μέρος αυτό της μυοσίνης συμπεριφέρεται σαν ένας αρθρωτός βραχίων, ο οποίος μπορεί να κάμπτεται σε δύο σημεία: στο σημείο που ενώνεται η κεφαλή με το λαιμό και στο σημείο που η βαριά μερομυοσίνη ενώνεται με την ελαφριά. Οι κεφαλές αυτές προεξέχουν και λυγίζουν ώστε να αποκλίνουν από τον κύριο (επιμήκη) άξονα του νηματίου και σχηματίζουν τις εγκάρσιες γέφυρες, οι οποίες συνδέονται με την ακτίνη κατά την μυϊκή συστολή.
 
Ακτίνη και μυοσίνη. 
3.      Το σαρκοσωληνωτό σύστημα.   
Πρόκειται για ένα πυκνό σύστημα σωληναρίων από μεμβράνη που εξαπλώνεται μέσα στο σαρκόπλασμα της μυϊκής ίνας. Αποτελείται από τα εγκάρσια σωληνάρια ή σύστημα Τ και από το σαρκοπλασματικό δίκτυο.
i)                    Tα εγκάρσια σωληνάρια ή σύστημα Τ είναι ένα σύστημα σωληναρίων που σχηματίζονται από προσεκβολές της κυτταρικής μεμβράνης (του σαρκειλήμματος) προς το εσωτερικό της μυϊκής ίνας και φέρονται εγκάρσια προς τα μυϊκά ινίδια, τα οποία περιβάλλουν.
ii)                  Το σαρκοπλασματικό δίκτυο είναι ένα σύστημα σωληναρίων επίσης από μεμβράνη, τα οποία φέρονται παράλληλα προς τα μυϊκά ινίδια. Κατά διαστήματα, δίπλα στα εγκάρσια σωληνάρια, σχηματίζουν αποπλατυσμένα κυστίδια που λέγονται τελικές δεξαμενές. Αυτές περιέχουν ιόντα Ca++. Ένα εγκάρσιο σωληνάριο μαζί με τις δύο δεξαμενές που σχηματίζονται από τις δύο πλευρές του, αποτελεί έναν ειδικό σχηματισμό που λέγεται τριάδα.


Πηγή: Σημειώσεις Φυσιολογίας του Ανθρώπου της Χρυσούλας Ματζιάρη, εκδ. Θεσσαλονίκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου