Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Μύες άνω άκρων.

 1. Δελτοειδής μυς
 2. Υπακάνθιος μυς
 3. Μείζωνστρογγύλος μυς
 4. Τρικέφαλοςβραχιόνιος μυς
 5. Αγκωνιαίος μυς
 6. Ωλένιος καμπτήρ του καρπού μυς
 7. Ωλένιος εκτείνων τον καρπό μυς
 8. Κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς
 9. Υποπλάτιος μυς
 10. Δικέφαλος μυς
 11. Κορακοβραχιόνιος μυς
 12. Βραχιόνιος μυς
 13. Βραχιονοκερκιδικός μυς
 14. Κερκιδικός καμπτήρ του καρπού μυς
 15. Μακρός παλαμικός μυς
 16. Ωλένιος καμπτήρ του καρπού μυς
 17. Επιπολής καμπτήρ του καρπού μυς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου