Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Μύες άνω άκρων.

1.          Δελτοειδής μυς
2.          Υπακάνθιος μυς
5.          Αγκωνιαίος μυς
9.          Υποπλάτιος μυς
14.      Κερκιδικός καμπτήρ του καρπού μυς
15.      Μακρός παλαμικός μυς
16.      Ωλένιος καμπτήρ του καρπού μυς
17.      Επιπολής καμπτήρ του καρπού μυς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου